Subject: Nayan, Julong, Naulekh, Ogotai, Tsarang and Umsonai